အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ . . .

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/27/2014 07:43:00 AM


ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို လက္မခံေသာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႕ ဆံုခြင့္ရရန္ေတာင္းဆိုသည္။

မ်ဳိး ေစာင့္ဥပေဒမျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး သက္ ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးကန္႔ကြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(အထက္ျမန္မာ ျပည္)ကလည္း မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ကိုဆန္႔က်င္ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုအမ်ဳိးသား ေရး သစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္သတ္ မွတ္ေၾကာင္းေၾကညာသည္။ မဘ သ(ဗဟို)အဖြဲ႕ကလည္းသတင္း စာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ေရးဆြဲေန ေသာဥပေဒကို မေလ့လာမသိ ရွိေသးဘဲ ကန္႔ကြက္ေနသည္မွာ မသမာသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သဘာဝမက်သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

မဘသ(အထက္ျမန္မာျပည္)၏ေၾကညာခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသား ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဒၚလာ စားေသာပါးစပ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး မ်က္လံုး၊ ျပည္သူကိုအက်ဳိးမျပဳ ေသာလက္၊ ႏိုင္ငံအေပၚသစၥာ မေစာင့္ေသာအသိဉာဏ္တို႔ျဖင့္ ေဝဖန္ေနသူမ်ားကို အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းဟုပါရွိသည္။

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိသို႔အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာ ခ်ိန္တြင္ မဘသလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ရက္စြဲအခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ေျခရာေကာက္မိသည္။

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကိုျပ႒ာန္း ရန္အဓိကႀကိဳးပမ္းေနသည့္အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕(မဘသ)အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ အႀကိဳအခမ္းအနားဟု ေခၚဆိုႏုိင္မည့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ၾသဝါဒခံယူပြဲကို ေမွာ္ဘီဓမၼဒူတေဇတဝန္ေတာရတြင္ က်င္းပ သည္။ ထုိအစည္းအေဝးႀကီးက ၉၆၉ ဂဏန္းသည္ ရတနာသံုးပါးကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတျဖစ္၍ ဗုဒၶသာသနာကို ညႇိဳးႏြမ္းေစသည့္ေနရာ ဌာနမ်ဳိးတြင္အသံုးမျပဳရန္ေၾကညာသည္။

ထုိအစည္းအေဝးႏွင့္တစ္ ခ်ိန္တည္းလိုလုိပင္ အေမရိကန္ သို႔ေရာက္ရွိေနေသာလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းက လံႈ႔ေဆာ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ ၉၆၉ လႈပ္ ရွားသူမ်ားအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္ေျပာၾကားသည္။ ထုိသတင္းႏွစ္ခုက ၉၆၉ ႏွင့္ပတ္ သက္၍ သံဃာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွ မီဒီ ယာသို႔တရားဝင္ေရာက္ရွိလာ ေသာသတင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္ကသတင္း။

၂၀၁၃ ဇူလိုင္လထုတ္ Timesမဂၢဇင္းတြင္ The Face of Budd-hist Terror ဟူေသာ စာလံုးျဖင့္ဦးဝီရသူဓာတ္ပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ဇြန္လ ၂၂ ရက္ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက Time မဂၢဇင္းကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ေတာ့ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ၾသဝါဒခံယူပြဲႏွင့္ ဦးေဆာင္ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းပြဲ ပင့္ေလွ်ာက္လႊာကို သတင္းစာ အခ်ဳိ႕တြင္ ေဖာ္ျပေၾကညာသည္။ ထုိပင့္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အခ်က္ သံုးခ်က္ပါဝင္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေစေရး၊ ဘာ သာေပါင္းစံုအတူတကြေနထိုင္ ႏိုင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသ နာကိုတရားဥပေဒျဖင့္ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္အစည္း အေဝးပင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာ္ျပခဲ့ ၿပီး ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ ေသာ အစည္းအေဝးႀကီး၌ ျပည္တြင္းျပည္ပသံဃာကိုယ္စားလွယ္၁၅၀၀ ေက်ာ္က မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး တညီတၫြတ္တည္းလက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒက ႀကိဳတင္ေရးဆြဲၿပီးဟုဆိုသည္။

ထုိအစည္းအေဝးႀကီးမွာပင္ မဘသလႈပ္ရွားမႈ၏ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ျမေစတီေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ က ‘‘မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအား လႊတ္ ေတာ္သို႔တင္ေသာအခါ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိပါက ကန္႔ကြက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုသိရွိ လိုၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမရေစရန္ျပဳလုပ္သြားမည္’’ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

ဇြန္လ ၂၉ ရက္တြင္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနက Time မဂၢဇင္းကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္တြင္ Time မဂၢဇင္း႐ႈတ္ခ်ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေထာက္ခံပြဲကို မဟာဗႏၶဳ လပန္းၿခံအနီးတြင္ျပဳလုပ္သည္။ ထုိပြဲတြင္ ေထာက္ခံပြဲသို႔တက္ ေရာက္လာသည့္လူမ်ားကို မဘ သ၏ဥပေဒအႀကံေပးဦးေအးပိုင္ က သမၼတႀကီး၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုၿပီး ယင္းကဲ့သို႔အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးကိုသာေထာက္ ခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာ သည္။ ထုိေဟာေျပာခ်က္မွာ လူ ထုအတြင္းသို႔ ပထမဆံုးထုတ္လႊင့္ အားစမ္းလိုက္ေသာလိႈင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းမတုိင္မီငါးရက္ခန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ျမေစတီဆရာ ေတာ္၏စကားႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ ႏုိင္သည္။

ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ အင္းစိန္ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၌ မ ဘသဆရာေတာ္ ၁၀ ပါးအား ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ေဒၚဇင္မာ ေအာင္၊ ေဒၚနီလာသိန္းအပါ အဝင္ အမ်ဳိးသမီးခုနစ္ဦးတို႔ေတြ႕ဆံုဖူးေျမာ္ကာ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထား ေဆြးေႏြးသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ မဘ သ(ဗဟို)က အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ သည္။ ထုိေၾကညာခ်က္၏အမွတ္ စဥ္ (၃)တြင္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ကဲ့ရဲ႕ ျခင္း၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ ပုတ္ခတ္ျခင္း ႏွင့္ ေထာက္ျပေဝဖန္ျခင္းမ်ားကို ႀကိဳဆုိကာလမ္းျပသည္ဟု မွတ္ယူ လ်က္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ သည္ဟုပါရွိသည္။

ထိုေန႔တြင္ပင္ မုိးကုတ္ဝိပ ႆနာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႕ခြဲ မ်ားမွ ဓမၼကထိကမ်ားအား တရားေဟာၾကားရာတြင္ အျခားဘာသာ ဝင္မ်ားကိုမထိခိုက္၊ မနစ္နာ၊ စိတ္စႏိုးစေနာင့္ မျဖစ္ေအာင္ ေဟာေျပာရန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ၾသဝါဒေပး ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၆၉ အမွတ္တံဆိပ္အသံုးျပဳလႈပ္ ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သံဃာ့ကြန္ရက္မ်ား ဖြဲ႕ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီေၾကာင္း သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကား ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ ထုိၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃနာယကအဖြဲ႕ ၄၇ ပါးစံုညီအစည္းအေဝးက ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ မဘသအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးအစည္း အေဝးကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ သည္။ ယင္းေန႔တြင္ပင္ မႏၲေလး တိုင္းသံဃနာယကအဖြဲ႕က၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္သံဃာ့ကြန္ရက္မ်ား မ.ဟ.န ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင့္မညီၫြတ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာအတုလ ေဝယံအတုမရွိေက်ာင္းတြင္ မႏၲ ေလးတိုင္း မ.ဘ.သကိုဖြဲ႕စည္း သည္။ ထုိအစည္းအေဝးႀကီးမွာ ပင္ ဒိြပိဋကဆရာေတာ္တစ္ပါး က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္လာလွ်င္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေမွးမွိန္ေစမည္ဟု သီတဂူဆရာေတာ္ကမိန္႔ၾကားေၾကာင္းႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အားမဲေပးရန္ေျပာၾကားသည္ဟုဆိုသည္။ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးကမူ ယင္းစကားမ်ဳိးမေျပာခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။

၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္း ၌ ပုဒ္မ ၅၉(စ)မျပင္ေရး လူထု ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္သည္။  ထုိေဟာေျပာတြင္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္သည္။ ထုိမတိုင္မီ ဇန္နဝါရီလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အပါအဝင္ အေျခခံဥပေဒပါ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ျပင္လုိသည့္အခ်က္မ်ားမျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကလက္မွတ္ တစ္သိန္းလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပၿပီး ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ သည္။ ေနာက္ႏွစ္ရက္အၾကာ လႊတ္ေတာ္ကအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ျပန္ လႊဲသည္။ မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔မတင္ျပမီ ေဆြးေႏြးရန္မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ ပၪၥမ အႀကိမ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသံဃာ့ အစည္းအေဝးႀကီး က်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးႀကီး မက်င္းပမီ ေမလ ၈ ရက္တြင္ မဘသအဖြဲ႕က မ.ဟ.န ထံမွ ၾသဝါဒခံယူပြဲက်င္း ပသည္။ ထုိၾသဝါဒခံယူပြဲတြင္ မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ႀကီးကပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ဖို႔၊ ႀကိဳတင္ထိန္းသိမ္း ဖို႔ မဘသကိုဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မ.ဟ.န၏ ၾသဝါဒကိုခံယူၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။

ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ မ်ဳိး ေစာင့္ဥပေဒေထာက္ခံပြဲကို မ/ ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ သည္။ ထုိပြဲ၌ အျခားဘာသာဝင္ မ်ားကိုဆန္႔က်င္အမုန္းပြားေစ သည့္ စာရြက္မ်ားေဝငွသည္ဟု အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ကေဝဖန္သည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ရက္စြဲမ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကို ျပန္ လည္တူးဆြ ၾကည့္မိျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ထက္မ်ားျပားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိပါေသး သည္။ ထုိရက္စြဲမ်ားမွ ထူးျခား ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာ ယကအဖြဲ႕က မဘသလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုတစ္ ေလွ်ာက္လံုး လက္မခံခဲ့ျခင္းႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးက မဘသႏွင့္ ၉၆၉တို႔ကိုကာကြယ္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကိုလည္းေတြ႕ႏုိင္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆိတ္ဆိတ္ေန၍ မသိက်ဳိးကြၽံျပဳသည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။

ၿခံဳငံု၍သံုးသပ္ရလွ်င္ မ်ဳိး ေစာင့္ဥပေဒကိုမျဖစ္မေနေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္သည္ဟုယူဆ ၾကေသာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ေစတနာတစ္ရပ္ရွိသည္။ ထိုအရာမွာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကြယ္ ေပ်ာက္ပ်က္စီးမွာကို စိုးရိမ္စိတ္ ျဖစ္သည္။ ကန္႔ကြက္ေသာလူမ်ား တြင္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာေစ တနာတစ္ရပ္ရွိသည္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားကာ  အေတာမသတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားဆံုး႐ံႈးကာ ေနာက္ ဆံုးအမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာပင္ ေပ်ာက္ကြယ္ရမည့္အေျခအေနကို မွန္းဆမိ၍ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မဘသ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုခုတံုးလုပ္ကာ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအလံ႐ွဴးမ်ား၊ ဖ်က္ဆီးေရးဒလန္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထုိ႔အတူ မဘသကိုကန္႔ကြက္သူမ်ား၏ ေနာက္တြင္လည္း ဆရာေတာ္မ်ားစြပ္စြဲေသာျပည္သူကို အက်ဳိးမျပဳသူမ်ား၊ ေဒၚလာစားေသာ၊ အမ်ဳိးသားေရးသစၥာေဖာက္မ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ဒါကေကာင္းမြန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေနာက္တြင္ကပ္ပါးေကာင္ မ်ားရွိေနသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္၍ ပင္။

မည္သည့္အယူအဆေပၚ တြင္ျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္ေသာအျမင္ မ်ား၊ ကြဲလြဲေသာသေဘာထားမ်ား ရွိမည္မွာ သဘာဝသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအေပၚ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း မ်ားလည္းရွိပါသည္။ မဘသ၏ ရည္မွန္းခ်က္မူဝါဒမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြား ေစေရး၊ ဘာသာေပါင္းစံုေအး ခ်မ္းစြာေနထုိင္ေရး စသည္တို႔ကို ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း မဘသ၏ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕၏ စကားမ်ား၊ မဘသအမည္ခံ ဆရာေတာ္မ်ား၏ တရားပြဲမ်ားတြင္ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားက မဘသ(ဗဟုိ)၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေသာအျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္စာေရးဆရာမ်ား၏ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို တား ဆီးပိတ္ပင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။

အဆိုးရြားဆံုးမွာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)မျပဳျပင္ေရး စသည္တို႔ ကို ဦးတည္ ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိပုဒ္မမ်ားကိုမျပင္ဆင္ ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာမဘသကို ေထာက္ခံေၾကာင္းလက္မွတ္ထိုး ထားသည့္ ျပည္သူေလးသန္း၏ ဆႏၵအရဆိုပါလွ်င္က်န္ျပည္သူ သန္း ၅၀ ေက်ာ္၏ဆႏၵကိုေခ်ာင္ ထုိးထားသည္ႏွင့္တူပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားမွာ မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဆႏၵမဟုတ္ဘဲ မဘသကို ခုတံုးလုပ္သူမ်ား ၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို အူရီးဒူးကုမၸဏီ ဆန္႔က်င္ေရးေၾကညာခ်က္မွာ မ.ဘ.သႏွင့္မဆိုင္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္ကိုၾကည့္လွ်င္သိႏုိင္ေပသည္။ ထုိကဲ့သို႔လိုက္လံေျဖရွင္းရမႈမ်ားေရွ႕၌လည္းရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္မွလြဲ လွ်င္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ အမ်ဳိးဘာသာ ခ်စ္စိတ္ လူတိုင္းမွာရွိသည္ဆို သည္ကို ယံုမွားသံသယရွိစရာလို မည္မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိ ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း အျခားသူ ကိုယံုၾကည္ေစရန္အတြက္မူ (အထူးသျဖင့္ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္)စြမ္းအား တစ္ရပ္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိစြမ္းအားမွာ ျဗဟၼာစိုရ္တရားေလးပါးႏွင့္ထံုမႊမ္းေနရပါလိမ့္မည္။

7day daily