ေက်းဇူးေခ်ဖ်က္ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/27/2014 12:46:00 PM


ေက်းဇူးေခ်ဖ်က္တယ္ဆိုတာ ေက်းဇူးကန္းတာကုိ ေျပာတာပါပဲ။ ကုိယ့္အေပၚကူညီဖူးတာကုိ လွ်စ္လွဴရႈထားၿပီး ျပန္လည္မကူညီတာဟာ ေက်းဇူးကန္းတာပါပဲ။ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါကူညီဖူးသူကို ကုိယ့္အလွည့္က် ကူညီဖုိ႔ၾကဳံတဲ့အခါ မကူညီဘဲ ေရွာင္ဖယ္ေနရင္ လူယုတ္ပါပဲ။ ကုိယ့္ကုိ တစ္သက္လုံးေက်းဇူးျပဳလာတဲ့ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာသမားမ်ားကုိ ျပန္ၿပီးေက်းဇူးမတုံျပန္တဲ့သူကုိကား ေလာကမွာ အမုိက္ဆုံးလုိ႔ ေျပာရပါမယ္။

”မကၡပၸဟာနံ ဣသေယာ ၀ဏၰယႏၱိ”
ေက်းဇူးကန္းျခင္းကုိ ပယ္ျခင္းကုိ ရေသ့စေသာ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ား ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။
ကုိယ့္အေပၚ ထမင္းတစ္လုတ္၊ ေရတစ္ခြက္တုိက္ဖူးရင္ေတာင္ ကုိယ့္ေက်းဇူးရွင္ပါပဲ။
ေက်းဇူးရွင္ကုိ ေက်းဇူးကန္းတဲ့ အျပဳအမႈ၊ အေျပာအဆုိ၊ အၾကံအစည္မ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္။
ကုိယ့္အေပၚအလြန္မတန္ေက်းဇူးမ်ားတဲ့ အနႏၱေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘႏွင့္ ဆရာသမားမ်ားကုိကား ဆုိဖြယ္ရာမရွိ။ အသက္ဆုံးတုိင္ ေက်းဇူးတုံျပန္ဆပ္ရပါမယ္။
ဒါမွသာလွ်င္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ားခ်ီးမြမ္းၾကပါမယ္။
ဘာျဖစ္လုိ႔ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔က ခ်ီးမြမ္းၾကသလဲဆုိရင္ ထုိသူဟာ သူေတာ္ေကာင္းလုပ္ရပ္ကုိ လုပ္ေနလုိ႔ပါ။ လူမုိက္လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ေက်းဇူးကန္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ရင္ သူေတာ္ေကာင္းေတြက ဘယ္ခ်ီးမြမ္းပါ့မလဲ။
သူေတာ္ေကာင္းလုပ္ရပ္လုပ္တဲ့သူဟာ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ သြားရာလမ္းျဖစ္တဲ့ သုဂတိရြာသုိ႔ သြားရပါတယ္။
ကုိယ့္ေပၚျပဳဖူး သူ႕ေက်းဇူးကုိ ခ်ီးၾကဴးတုံျပန္ ဆပ္ႏုိင္ၾကပါေစ.....။

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ