ရန္ကင္းတီတီစီေက်ာင္း ၀န္ႀကီးလက္မွတ္ကိစၥ သက္ဆုိင္ရာစစ္ေဆးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/27/2014 12:47:00 PM
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ စံျပေလ့က်င့္ေရး အလယ္တန္း ေက်ာင္း (ရန္ကင္းတီတီစီ)  ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ စစ္ေဆးရန္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး က ၫႊန္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အဆုိပါေက်ာင္းတြင္ မိသား စုလုိက္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးက ၎၏ သမီးကို ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာ၌ ၀န္ႀကီးမ်ား ၏ လက္မွတ္မပါ၍ ျငင္းပယ္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း အင္တာနက္ လူမႈ ကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ရင္ဖြင့္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆး ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ပါလာတဲ့ အတြက္ ၀န္ႀကီးက စစ္ေဆးခုိင္း ထားတယ္။ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီေန႔စစ္ေဆးတာပါ’’ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ အရာရိွတစ္ဦးကေျပာသည္။

စံျပ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ား စိတ္၀င္စားမႈရိွေနေသာ အဆိုပါ ေက်ာင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးရိွ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ အ ျခား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးလက္မွတ္ မ်ားျဖင့္ နယ္ေက်ာ္၍ ေက်ာင္း၀င္ ခြင့္ရရိွေသာ ကေလးမ်ား ရိွေန သည္။

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သမီး ငယ္ကို သူငယ္တန္းအပ္ႏွံရာ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း နယ္ ေက်ာ္အပ္ႏွံေသာ ကေလးမ်ားက ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရိွေန၍ ေက်ာင္း႐ံုးခန္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လက္မွတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း တု႔ံျပန္ခဲ့သည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးက ရင္ဖြင့္ေရးသားခဲ့သည္။

ယခုအခါရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္က အဆိုပါကိစၥကို စစ္ေဆးေနၿပီး မၾကာမီ တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာ ႏုိင္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

‘‘ဆရာမႀကီးကေတာ့ ဘာမွ မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။ ဘာဆက္ ျဖစ္မလဲဆုိတဲ့ သတင္းပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေတာ့မွာပါ’’ ဟု ရန္ကင္းတီတီစီ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက ဆုိသည္။  အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္း လာဘ္စားမႈအမ်ားဆံုး ေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္းကိုထုတ္ျပန္ ခဲ့ရာ အဆိုပါ စံျပေလ့က်င့္ေရး အလယ္တန္းေက်ာင္းလည္း ပါ ၀င္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ယခု  စာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ မူလတန္းမွ အလယ္တန္းအဆင့္ထိ ေငြ ေၾကးေကာက္ခံမႈမျပဳလုပ္ရန္ တား ျမစ္ထားေသာ္လည္း နယ္ေက်ာ္၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ၀န္ ႀကီးလက္မွတ္ အသံုးျပဳေနျခင္း မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

ေနလင္းထြန္း
7day daily