ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 3G အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈက ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမုိဝင္ေရာက္လာရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု Ooredoo ဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/27/2014 07:00:00 AM


ကာတာဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီက ၎တို႔ေပးမည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 3G အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အျပည့္အဝယံုၾကည္ေၾကာင္း ယခုလတတိယပတ္အတြင္းက ျပည္တြင္းမီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္တဲ့ သရီးဂ်ီကြန္ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး ေပၚေပါက္လာၿပီး တုိင္းျပည္တုိးတက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးသြားမယ္လို႔ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု Ooredoo Myanmar ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Mr. Ross Cormack က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လက္ရိွထက္ပိုမုိ အဆင့္ျမင့္ ေကာင္းမြန္လာမည္ဆုိပါက ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အဆင္သင့္ရိွေနသည္ဟု ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

ယခုလက္ရိွအစိုးရလက္ထက္ အခ်ဳိ႕ေသာက႑မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွလာေသာ္လည္း အုိင္စီတီက႑မွာမူ အစိုးရဘက္မွ တြန္းအားေပး ပံ့ပိုးေပးမႈအားနည္းလြန္းေနေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အရည္အေသြးနိမ့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ တံု႔ဆုိင္းေနေသာႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနေၾကာင္း ျပည္တြင္း ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အခ်ဴိ႕က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ အင္တာနက္အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးေလာက္ရွိတယ္။ GSM, WCDMA နဲ႔ ဖိုက္ဘာရယ္၊ Red Link ကုမၸဏီကရယ္။ တစ္ခုမွသံုးစားမရဘူး။ ဒါေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္မွာေတြကအမ်ားႀကီးပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိသိသာသာဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈတြင္ အဓိကက်သည့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာမူ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားလာၿပီး ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္ေတြ႕ေနရသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျပည္ပကုမၸဏီအခ်ိဳ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီသာ မဟုတ္ဘဲ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Telenor ကုမၸဏီဘက္ကလည္း  ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳႏွံမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းက႑ေပါင္းစံု တုိးတက္ေအာင္ကူညီေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ၎တုိ႔၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ကတိေပးေျပာၾကားျခင္းမ်ား ရိွသည္။

ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကအင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားၿပီး အရည္အေသြးမျပည့္သည့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ ကာလၾကာရွည္သံုးစြဲေနၾကရၿပီး သံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယုဇနကိုကို
Internet Journal