ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/27/2014 07:00:00 AM


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရန္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ တိုင္းေဒသႀကီးအစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို ေၾကးနန္း႐ံုးအတြင္းဖြင့္ လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏၲေလးမွာဖြင့္တဲ့ စင္တာကေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အင္တာနက္လိုင္းေတြ၊ ဖုန္းလိုင္းေတြ အကုန္လံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းလို႔လည္းရတယ္၊ တိုင္ၾကားလို႔လည္းရတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ဖြင့္ထားတာကေတာ့ MEC ဖုန္းလိုင္းအတြက္ သီးသန္႔လိုပဲျဖစ္ေနတယ္” ဟု သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဂ်ပန္အေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုႏွင့္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္သည့္အခါ ယခုကဲ့သို႔ Customer Care Center (ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ) မ်ားကို Plan ေရးဆြဲ၍ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ မိုဘိုင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခစိုက္႐ံုးမ်ားဆီသို႔သြားေရာက္ ဆက္သြယ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႔ သီးျခားဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါက အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဘုိင္းဖုန္း အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အလားတူ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းလိုျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါကလည္း တစ္ေနရာတည္းႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ေနရာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား ယခင္က မရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္
Internet Journal