တပ္မေတာ္ကုိ စိန္ေခၚေျပာဆုိခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေကာ္မရွင္သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/27/2014 06:33:00 AM

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္စိန္မွန္အားကစားကြင္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလူထုေဟာေျပာပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ လူထုေဟာေျပာပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တပ္မ ေတာ္ကို စိန္ေခၚေျပာဆုိမႈမ်ား သည္ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ အတုိင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္ေနသည့္အတြက္ သတိ ျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ လုိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အား သတိေပးအေၾကာင္း ၾကားစာေပးပုိ႔လုိက္သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မ ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ၀င္ေနျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ပါ၀င္ေနရ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမလ ၁၈ရက္က မႏၲ ေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္လူထု ေဟာေျပာပြဲတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္း  စုၾကည္က တပ္မေတာ္ကို စိန္ေခၚ သည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား သုံးႏႈန္း ေျပာဆုိျခင္းသည္အေျခခံဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ေဘာင္ကိုေက်ာ္ လြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း ေမလ ၂၂ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔သည့္သတိ ေပးအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ဒီလုိအေၾကာင္းၾကားစာေတြပုိ႔ တာ သူ႔အလုပ္သူမလုပ္ဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။ ေကာ္မရွင္ဆိုတာ ေရြး ေကာက္ပြဲေတြကို တရားမွ်တ ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔တာ၀န္ပဲရွိပါ တယ္။ ဒီလုိကိစၥေတြကို လုိက္ပါ ေနရင္ ပါတီတုိင္းမွာ ဒီလုိကိစၥ ေတြရွိေနႏုိင္တာပဲ။ အခုက အာ ဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းလုိက်င့္သုံး တာမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္’’ဟု လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဟာေျပာ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ မ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူဦးျမေအးကေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ ေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကိုလုိက္နာပါ မည္ဟု လႊတ္ေတာ္အတြင္းကတိသစၥာျပဳထားသူလည္းျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပါရွိ သည္။

ဥပေဒ၏ မူသေဘာအရ ဥပ ေဒတစ္ရပ္သည္ ျပင္ဆင္၊ျဖည့္ စြက္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ ျပဳေသးမီ ဥပေဒအရအတည္ျဖစ္ ေနေသးသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အားလုံး အာဏာတည္ေနေသးသျဖင့္ ေလးစားလုိက္နာရန္လုိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမႈမ်ားျဖစ္ေစ ရန္တုိ႔ကို သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ လုိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာတဲ့ ေနရာႏွစ္ခုလုံးကြၽန္ ေတာ္လည္းပါတယ္။ သူေျပာတာ ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ တေလးတ စားနားေထာင္တယ္။ အဲဒီမွာ ေျပာတာေတြက အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာ တစ္ခုမွမပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဖုိ႔ပဲ ေျပာ တာ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဥပေဒသ မားပါပဲ’’ ဟု ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဟာေျပာခဲ့သူအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ ဖတ္႐ႈျခင္း မျပဳရေသးေၾကာင္း၊ မွတ္ခ်က္ေပးလုိျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အေျခခံဥ ပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ေျပာဆုိျခင္းမရွိ ဟု မိမိအေနျဖင့္ ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း  ဦး၀င္းျမင့္ကဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သည္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ (ဌ)အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံ တင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ႀကီး ၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေစျခင္းတုိ႔ ျပဳရန္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ပါ တီအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီ၀င္တစ္ ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ ကတိသစၥာျပဳထားသည့္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္ နာရန္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္တုိ႔ကို သတိျပဳေဆာင္ ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေရး သားထားသည္။


7day daily