အိမ္ေထာင္သည္နဲ႔ ေဖာက္ျပားမိလို႔ အဖြ႔ဲလုိက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံဖုိ႔ အျပစ္ေပးခံရေသာ မုဆိုးမ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/07/2014 06:24:00 AM


အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံမွာေတာ့ မုဆုိးမတစ္ဦးဟာ အိမ္ေထာင္ရိွသူ အမ်ိဳးသားနဲ႔ ေဖာက္ျပန္မိလုိ႔ လူရွစ္ဦးမွ မုဒိမ္းက်င့္ရမယ္လုိ႔ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရၿပီး ယခုလည္း လူအမ်ားေရွ႕မွာ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ဆက္စပ္ - အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီးေနာက္ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးခံရဖြယ္႐ွိသည့္ အင္ဒိုအမ်ိဳးသမီး

သူမနဲ႔ အသက္ ၄၀အရြယ္ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားတုိ႔ကုိေတာ့ သူမေနထုိင္ရာ အင္ဒုိနီးရွားေျမာက္ပုိင္းခရုိင္ ဘန္ဒါ အ့ခ်္ ေနအိမ္မွာ မသင့္ေတာ္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳေနစဥ္ ေတြ႔ရိွ ဖမ္းမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဟုတ္ဘဲ မၾကာခဏ ယခုလုိ ဆက္ဆံေလ့ရိွေၾကာင္းနဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားမွာ ကေလးငါးဦးရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။


သူမကုိေတာ့ လူရွစ္ဦးကေန ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ အေနနဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ သူမနဲ႔ ေဖာက္ျပန္ခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ကုိ ႀကိဳးတုပ္ၿပီး ရုိက္ႏွက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူတုိ႔နွစ္ေယာက္စလံုးကုိ ေရဆုိးေတြနဲ႔ ပက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူအမ်ားစုကေတာ့ ဘာသာေရးအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးဖုိ႔လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးဖုိ႔ပါ သတ္မွတ္လုိက္ပါတယ္။

ရီွးယားမြတ္စလင္ ဥပေဒအရ သူမနဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားတုိ႔ဟာ ႀကိမ္ဒဏ္ ၉ခ်က္စီ အမ်ားေရွ႕မွာ အရုိက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔အတူ အျခား မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ သံုးဦး (တစ္ဦးမွာ ၁၃ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား)တုိ႔ကုိလည္း လူအမ်ားေရွ႕မွာ ႀကိမ္ဒဏ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ သံုးဦးကုိေတာ့ တရားရံုးကေန ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

World-Myanmar News (world-myanmar.com)