ဟင္းတစ္တံုး ေပၚလစီႏွင့္ လူညႇက္မ်ဳိးဆက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/07/2014 02:29:00 PM


ဂ်ပန္ငပုဟု ျမန္မာတို႔က ႏွိမ့္ခ်ေလွာင္ေျပာင္ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည့္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔ကို ယခုအခါ ငပုဟု ေခၚ၍မရေတာ့ေပ။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ငပုဘ၀မွေန    လူေကာင္ႀကီးထြားသည့္ လူမ်ဳိးအျဖစ္ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔ကို စနစ္တက် ေမြးထုတ္လာခဲ့ၿပီး သူတို႔ကို ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔မွာ လူေကာင္ညႇက္သည့္ လူညႇက္မ်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ အစားအေသာက္ပံုစံ စနစ္မက်မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိဘတို႔က မိမိရင္ေသြးကို အာဟာရျပည့္ေအာင္ ေကြၽးေမြးသည့္ပံုစံ မွားယြင္းခဲ့ျခင္း၊ အာဟာရျဖစ္ေအာင္ မေကြၽးေမြးႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္အသီးသီးအလိုက္ လူေကာင္ညႇက္သည့္ လူမ်ဳိးအဆင့္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းကလည္း အဓိကအေၾကာင္းတစ္ရပ္ပင္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးငယ္ အေယာက္တစ္ရာလွ်င္ ၃၅ ေယာက္က အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရပါသည္။ ထိုအေရအတြက္တြင္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးမ်ားက အလြန္စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ လူေကာင္ေသးညႇက္လာၾကၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကေမၻာဒီးယား၊ တီေမာၿပီးလွ်င္ ျမန္မာက တတိယေနရာသို႔ ေရာက္ေနသည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလးငယ္ေသဆံုးမႈႏႈန္းအားလံုး၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့၍ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အာဟာရမျပည့္၀ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔တြင္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး နိမ့္က်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔ ထိခိုက္ႏိုင္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ခန္႔မွန္းထားသည္။ အာဟာရျပည့္၀စြာစားသံုးမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာပါက အေျခခံပညာအဆင့္ၿပီးဆံုးမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မူလတန္းအဆင့္ၿပီးဆံုးမႈ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

‘‘အာဟာရမျပည့္၀မႈေၾကာင့္ ေရာဂါထူေျပာတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးမမီတဲ့ သားသမီးေတြကို မိဘေတြအေနနဲ႔ မလိုခ်င္သလို တိုင္းျပည္အတြက္လည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္လာမွာကို မလိုလားဘူး’’ ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အမ်ဳိးသားအာဟာရႏွင့္ သုေတသနဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာထင္လင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိခင္တို႔သည္ ရင္ေသြးကို ေျခာက္လမျပည့္မီ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြၽးရန္ ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေမြးစမွ ေျခာက္လအရြယ္အထိ မိခင္ႏုိ႔တိုက္ေကြၽးျခင္းကို ကေလးငယ္ေလးဦးလွ်င္ တစ္ဦးသာ အျပည့္အ၀ရရွိၾကသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလတြင္လည္း အစားေရွာင္သည့္ဓေလ့ေၾကာင့္ မိခင္တို႔မွာ ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ခံစားၾကရသည္။ အစားေရွာင္သည့္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံတခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အာဟာရမျပည့္၀သည့္ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားလာရသည္ဟု အာဟာရပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္၀င္းစိန္က ဆိုသည္။

ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း အာဟာရျပည့္၀ေအာင္ စနစ္တက်ေကြၽးေမြးရန္လည္း လိုအပ္လာပါသည္။

‘‘မိဘေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကေလးေတြ ဆံြ႕အနားမၾကားေတြ မလုိခ်င္ဘူး။ ဉာဏ္ရည္နိမ့္တဲ့ကေလးေတြ မလိုခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕အာဟာရျပည့္ေအာင္ ေကြၽးတဲ့ပံုစံက မွားေနတယ္။ အာဟာရျပည့္ဖို႔ဆိုတာက ဇိကုပ္ၿပီး နတ္ျပည္တင္လိုက္တာမ်ဳိးမရဘူး။ နိစၥဓူ၀ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေန႔တိုင္းလုပ္ရမယ္။ အစားအေသာက္ပံုစံ ေျပာင္းရမယ္’’ ဟု UNICEF မွ အာဟာရပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္၀င္းစိန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထမင္းအဓိက ဟင္းတစ္တံုးေပၚလစီျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားက လူေကာင္ေသးၿပီး ပိန္ညႇက္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္သို႔ ေလ်ာ့ဆင္းလာေစခဲ့သည္။ ကေလးကို စည္းကမ္းရွိေစရန္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဟင္းတစ္တံုးေပၚလစီကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ မတတ္ႏိုင္သည့္ မိသားစုက ကေလးကို ဟင္းတစ္တံုးအႏုိင္ႏိုင္မေကြၽးႏိုုင္သည့္ မိသားစုမ်ားစြာ ရွိေနခ်ိန္မွာပင္ တတ္ႏိုင္သည့္ မိသားစုကလည္း စည္းကမ္းအရ ဟင္းတစ္တံုးသာ ေကြၽးေမြးေလ့ရွိသည္။

ဟင္းမ်ားမ်ားစားသည့္ ကေလးငယ္ကို အစားႀကီးသည့္ကေလး၊ မိဘက စည္းကမ္းတက် မသြန္သင္ထားသည့္ကေလးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိခဲ့သည္။ ‘‘အိမ္က ကေလးေတြကို စည္းကမ္းလုပ္ထားတယ္။ ဟင္းနဲ႔ထမင္း တစ္ခါတည္း ပံုေပးလိုက္တယ္။ ထမင္းလုိရင္ ထပ္ထည့္ေပးမယ္။ ဟင္းေတာ့ ထပ္မရဘူး။ ဟင္းကိုလည္း အမ်ားဆံုးႏွစ္တံုးပဲ’’ ဟု မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကေလးေလးဦးမိခင္ ေဒၚၾကင္က ဆုိသည္။

လူေကာင္ခပ္ေသးေသးႏွင့္ အသက္(၂၁)ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္စိုးျမင့္ကလည္း ‘‘ငယ္ငယ္တုန္းက မွတ္မိေသးတယ္။ ဒါအၿပီးပဲ ထပ္ေတာင္းလို႔မရဘူးဆုိၿပီး ထမင္းနဲ႔ဟင္းကို တစ္ခါတည္း ထည့္ေပးလိုက္တာ။ တစ္ခါတစ္ခါ စားေကာင္းလို႔ ထမင္းထပ္စားခ်င္ေပမယ့္ ဟင္းထပ္မရေတာ့လို႔ ရပ္လိုက္ရတာရွိတယ္။ ခုလို လူေကာင္ေသးေနတာကလည္း အဲဒီတုန္းက စားခ်င္သလုိ မစားခဲ့ရလို႔ ထင္တာပဲ။ အဘြားတို႔က ထမင္းတစ္မ်ဳိးအဓိကသမားေတြေလ’’ဟု ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးအသိပညာရွိသည့္ မိဘမ်ားက ကေလးကို ေကာင္းမြန္စြာ ေကြၽးေမြးပ်ဳိးေထာင္ၾကေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအသိနည္းပါးသည့္ မိဘမ်ားက ကိုယ့္ရင္ေသြးကို စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ျဖင့္ အစားအေသာက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္းပါက ၾကာလာလွ်င္ အာဟာရကို ထိခိုက္လာေစႏိုင္သည္။

ေမြးကင္းစအရြယ္မွ ႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကြၽးခ်ိန္ ေျခာက္လေက်ာ္၍ ျဖည့္စြက္စာ စတင္ေကြၽးခ်ိန္သည္ အေရးႀကီးသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ အသက္အရြယ္အလိုက္ အာဟာရျပည့္၀စြာ စားေသာက္သည့္ဓေလ့ ထြန္းကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ ေသဆံုးမႈမ်ား၏ ထက္၀က္မွာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ ေမြးကင္းစမွ ေျခာက္လအတြင္း မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြၽးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ေကြၽးသည့္ပံုစံ နည္းလမ္းမက်ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

‘‘ထမင္းအမ်ားႀကီးစားရင္ အားရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟင္းအမ်ားႀကီးစားရင္ အားရွိတယ္လို႔ ဘယ္မိဘကမွ မေျပာဘူး။ အခုေနာက္ပိုင္းမွ သိလာတာက အသားဓာတ္က ကေလးေတြအတြက္ ႀကီးထြားဖို႔ အဓိကဆိုတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေမေတြ၊ အဘိုး အဘြားေတြ တလဲြလုပ္ခဲ့တယ္’’ဟု အရပ္ငါးေပသာရွိသည့္ အသက္(၂၆)ႏွစ္အရြယ္ ကိုစိုးလင္းကေျပာသည္။

က်န္းမာေရးအသိပညာရွိေသာ္လည္း မတတ္ႏိုင္၍ မိမိတို႔ကေလးငယ္မ်ားကို ေကြၽးေမြးခ်င္စိတ္ရွိပါေသာ္လည္း အေျခအေနအရ မတတ္ႏိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အေျခခံလူတန္းစားထဲမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားက အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈဒဏ္ကို ပိုမိုခံစားခဲ့ၾကရသည္။

‘‘ကေလးေမြးၿပီး ေဒသႏၲရေဆးခန္းေတြေရာက္ေတာ့ အစာအုပ္စုေတြ ခဲြျပထားတယ္။ အဲဒါေတြကို မွ်တေအာင္ ေကြၽးရမယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါမွ အဲဒီလို မေကြၽးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အသားပါရင္ အသီးအရြက္ကမပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါက်ေတာ့ အသီးအရြက္ေၾကာ္ေလး၊ ဟင္းခ်ိဳေလးနဲ႔ပဲ တစ္မိသားစုလံုး စားၾကတာ။ ကေလးေတြလည္း လူႀကီးေတြအတုိင္း  စားတာပဲ။ ေထြေထြထူးထူး လုပ္ေပးမေနႏိုင္ဘူး’’ဟု ကေလးေလးဦးမိခင္ ေဒၚ၀င္းၾကည္ကဆိုသည္။

ကေလးငယ္မ်ားကို ထမင္းေကြၽးေန႐ံုမွ်ျဖင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ား ပေပ်ာက္မသြားႏိုင္ပါ။ က်န္းမာေရးအသိပညာျဖင့္ အစာအုပ္စုမ်ား ခဲြေပးထားသည့္အတိုင္း အသား၊ ငါး၊ အသီးအရြက္မ်ားကို မွ်တေအာင္ ေကြၽးေမြးရန္ အဓိကလုိအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အာဟာရျပည့္၀ေစရန္ အစာအုပ္စုမ်ားကို စနစ္တက် ေကြၽးေမြးႏိုင္ေရးအတြက္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားအရ ေကြၽးႏုိင္ေျခ ရွိ၊ မရွိမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျပည္သူလူထုကို အာဟာရျပည့္၀ေရးအတြက္ ႏြားႏို႔မ်ားမ်ားေသာက္သံုးၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ျပည္ပတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္၊ လသားအလိုက္ ျဖည့္စြက္စာမ်ား ေရာင္းခ်သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း စီးတီးမတ္ကဲ့သို႔ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၀ယ္ေကြၽးႏုိင္သည့္ အေနအထားက လူနည္းစုသာျဖစ္သည္။

‘‘ဒီမွာက ၾကက္သားဟင္းခ်က္ရင္ေတာင္ အာလူးတို႔၊ ဘူးသီးတို႔ မ်ားမ်ားေရာၿပီး ခဲြတမ္းနဲ႔ ေကြၽးရတဲ့သူေတြမ်ားေတာ့ အာဟာရမျဖစ္ဘူး။ ထမင္း၀႐ံုေပါ့။ အဓိကက ေမြးစကတည္းက မွ်တေအာင္ေကြၽးမွ အရပ္ရွည္တာ၊ သန္မာႀကီးထြားတာေတြ ျဖစ္မွာပါ။ အိုဗာတင္းတို႔ မိုင္လိုတို႔ တိုက္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သမၼတႀကီးေျပာသလို ႏြားႏို႔တိုက္သင့္ပါတယ္။ ေမြးစကတည္းက ေကြၽးရင္ေတာင္ ျမန္မာေတြ ျပန္လည္ႀကီးထြားဖို႔ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူရဦးမွာပါ’’ဟု သမီးတစ္ဦးဖခင္ျဖစ္သည့္ ဆုျပည့္စံုထြန္းစာေပမွ ကိုျမင့္ထြန္းကသံုးသပ္သည္။

ခႏၶာကိုယ္ပိန္ပါးသည့္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္မင္းခန္႔က ‘‘သားက ထမင္းနဲ႔ဟင္းဆို ဟင္းအမ်ားႀကီးစားခ်င္တာ။ ေမႀကီးက ဟင္းနည္းနည္းေလးပဲ ထည့္ေပးတယ္။ ထမင္းကုန္လို႔ ေနာက္တစ္ပန္းကန္စားရင္လည္း ဟင္းနည္းနည္းေလးပဲ ထပ္ထည့္ေပးတယ္’’ဟု သူ၏ခံစားခ်က္ကို ေျပာျပသည္။

ကေလးငယ္တို႔အတြက္ အစာစားခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္တို႔ကို စနစ္တက်ထားရွိ၍ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းက ထိေရာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အာဟာရမျပည့္သည့္ အစားအစာမ်ားကို အလြယ္တကူ စားေသာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္လည္း သတိျပဳသင့္သည္။

အာဟာရမျပည့္၀သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးထိခိုက္လာေစၿပီး ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ မကူးစက္ႏိုင္သည့္ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ လူႀကီးမ်ားတြင္သာမက လူငယ္မ်ားမွာပါ ျဖစ္ပြားလာေနသည္ဟု က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလးငယ္ကိုးသိန္းေမြးဖြားၿပီး သံုးႏွစ္မတိုင္မီမွာပင္ ကေလးငယ္ ၃၇၀၀ ျပန္လည္ဆံုးပါးသြားသည္ဟု သိရသည္။

‘‘အသက္သံုးႏွစ္အထိ ရက္တစ္ေထာင္ Rule ဆိုတာရွိတယ္။ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ အစားအေသာက္ေကြၽးတဲ့ပံုစံကို ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ ေနာင္ႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ မွာ ျဖစ္လာမယ့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက အဲဒီသံုးႏွစ္နဲ႔ပဲဆိုင္တယ္။ ကေလးကို ထမင္းေကြၽးေန႐ံု၊ အစာေကြၽးေန႐ံုနဲ႔ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ေပ်ာက္မသြားဘူး။ အသားငါးအသီးအရြက္ေတြကို မွ်တေအာင္ ေကြၽးတတ္ဖို႔လိုတယ္’’ ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အာဟာရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာထင္လင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထမင္းအဓိက၊ ဟင္းတစ္တံုးေပၚလစီျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၍ မရေတာ့ပါ။ အာဟာရျပည့္၀သည့္ အစာအုပ္စုမ်ားကို စနစ္တက်ေကြၽးေမြးပ်ဳိးေထာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါၿပီ။

ကေလးငယ္ကို ဆီးထုပ္တစ္ရာတန္တစ္ထုပ္ ၀ယ္ေကြၽးမည့္အစား ၾကက္ဥတစ္လံုး၀ယ္ေကြၽးျခင္းက ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာတို႔ထက္ ေခါင္းတစ္လံုးနိမ့္သည့္ ဂ်ပန္ငပုမ်ားသည္ ျမန္မာတို႔ထက္ ေခါင္းႏွစ္လံုးေက်ာ္လြန္သြားပါၿပီ။ အေယာက္တစ္ရာလွ်င္ သံုးဆယ့္ငါးေယာက္က အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ကာ အရပ္ပုလာသည့္ အေျခအေနကို ေက်ာ္လႊား၍ မ်ဳိးဆက္ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္ မိဘတုိင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။          ။

ကေလးငယ္မ်ားအား နည္းစနစ္မွန္ အစားအေသာက္ေကြၽးေမြးျခင္း

-ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊ အာလူးတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား

-အသီးအရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ား ေန႔စဥ္ေကြၽးေမြးရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

-ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားေစသည့္ အသား၊ ငါး မ်ားမ်ားေကြၽးပါ။

(မွတ္ခ်က္။       ။ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးစားရန္ အနည္းဆံုးႏွစ္ရက္ သတ္မွတ္ထားပါ)

-ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္တို႔ေသာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

-သၾကားဓာတ္၊ ဆားဓာတ္ႏွင့္ အဆီအဆိမ့္ပါေသာ အစားအစာမ်ားလည္း အနည္းငယ္ေကြၽးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

-ေရမ်ားမ်ားတိုက္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

မ်ားမ်ားစားေစရန္ အခ်က္မ်ား

-ဆာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေကြၽးပါ။

-သင့္ကေလး ဘာစားခ်င္လဲေမးပါ။

-စားခ်င္စဖြယ္ ျပင္ဆင္ထားပါ။

-စားေသာက္ေနလွ်င္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မဖြင့္ထားပါႏွင့္။

-အက်ဳိးမျပဳသည့္ သေရစာစားျခင္း နည္းေအာင္လုပ္ပါ။

ဥကၠာကိုကို၊ ရဲေနာင္
7Day News Journal