ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥယင္လတ္ ေနရာမွာ ယာယီ အိမ္ေစာင့္အစိုုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ Niwatthamrong Bungsongphaisan ဒီကေန႔မွာ ခန္႔အပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/07/2014 08:58:00 PM


ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥယင္လတ္ ေနရာမွာ ယာယီ အိမ္ေစာင့္အစိုုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ Niwatthamrong Bungsongphaisan ဒီကေန႔မွာ ခန္႔အပ္လုုိက္ပါတယ္။

အာဏအလဲြသုုံးစားမႈ စြဲခ်ပ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒခုုရံုုးက ၾကားနာ စစ္ေဆးၿပီး မစၥ ယင္လတ္ အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီး ၉ ဦးကုုိ ထုုတ္ပယ္ဖုုိ႔ ဆံုုးျဖတ္လုုိက္တာပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံ ဥပေဒခုုရံုုး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အရ ယင္လတ္ဟာ ႏုုိင္ငံေရး လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ ၅ ႏွစ္ ပိတ္ပင္ ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္လတ္ ဖယ္ရွားခဲ့တဲ့ မစၥတာ Thawil ကုုိလည္း မူလူ ရာထူးျဖစ္တဲ့ ထုုိင္းအမ်ိဳးသား လံုုၿခံဳေရးဌာန အႀကီးအကဲ တာ၀န္ကုုိ ျပန္လည္ ေပးအပ္လုုိက္ပါတယ္။

ယင္လတ္ကေတာ့ သူ႔အစုုိးရက တုုိင္းျပည္ကုုိ ရုုိးရုုိးေျဖာင့္ေျဖာင့္ပဲ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုုိ႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။ ယင္လတ္ အစုုိးရကုုိ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵုုျပတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုု ခံုုရံုုးရဲ႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကုုိ ႀကိဳဆုုိလုုိက္ပါတယ္။

Photo Ref: Bangkok Post
DVB TV News