ေျပာင္းဖူးျခံ အတြင္း တစ္ရက္တည္း ဗုံး နွစ္ၾကိမ္ ေပါက္ကြဲ ေတာင္သူ (၃) ဦးဒဏ္ရာ ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/07/2014 03:02:00 PM


ရွမ္းျပည္နယ္၊ လြဳိင္လင္ခရုိင္၊ မုိင္းကုိင္ျမိဳ႕နယ္ ၀မ္ဖြီးေက်းရြာအုပ္စု ႏွင္႔ စုံေလာေက်းရြာအုပ္စု တုိ႔တြင္ ေမလ (၄) ရက္ေန႔ က ေျပာင္းဖူးျခံအတြင္း ဗုံးေပါက္ကြဲ မွဳ (၂)ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။

ဗုံးေပါက္ကြဲ မွဳသည္ ၀မ္ဖြီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၀မ္ဖြီးေက်းရြာ SSNA (ခြဲထြက္) မုိင္းယြန္း တပ္စခန္း ေဟာင္းအနီး ေျပာင္းဖူး စုိက္ေတာင္သူ မ်ားက ေျပာင္းျခံအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ေမလ(၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဗုံးဟု ေခၚဆုိႏုိင္ေသာ အလုံးတစ္လုံးကုိ ေတြ႔သျဖင္႔ အုိက္ဂီး အသက္(၁၄)ႏွစ္ အရြယ္ ပေလာင္ တုိင္းရင္းသား တစ္ဦးက ဓါးျဖင္႔ ခုတ္လုိက္ရာ ေပါက္ကြဲသြားသျဖင္႔ အုိက္ဂီး မွာ ေျခသလုံးတြင္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ႔ပါသည္။ အလားတူစြာ စုံေလာေက်းရြာအုပ္စု၊ နမ္႔ေမာ္ပ်ဥ္ေက်းရြာ တြင္လည္း ေမလ(၄)ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၁၁း၄၀) အခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းဖူးျခံအတြင္း ေျမေပါက္ေနေသာ ပေလာင္တုိင္းရင္းသူ ေအးခမ္း ႏွင္႔ ေအးဆီ တုိ႔က ဗုံးဟုေခၚဆုိႏုိင္ေသာ အလုံးတစ္လုံးကုိ ေပါက္ျပားျဖင္႔ ေပါက္မိသျဖင္႔ ေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ပြားရာ (၂)ဦးလုံး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔ပါသည္။

အဆုိပါ ဒဏ္ရာ ရသူ (၃)ဦး အား မုိင္းကုိင္ျမိဳ႔နယ္၊ ျပည္သူ႔ေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျပီး ေဆးကုသမွ် မ်ားခံ ယူလွ်က္ ရွိပါသည္။ ဒဏ္ရာရသူ (၃)ဦး စလုံး စုိးရိမ္ဖြယ ္အေျခအေနမရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

MOI Webportal Myanmar